image1

Nieuws


16-02-2016 Mededeling

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu is akkoord gegaan met ons verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van een overeenkomst van de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas. De looptijd van deze algemeen verbindend verklaring is 5 jaar.

Deze kennisgeving is gepubliceerd in de Staatscourant maandag 1 februari 2016, publicatienummer 3851.


Terug naar vorige pagina.