image1

Nieuws


22-01-2016 Persbericht - Wat is de kracht van Vlakglas Recycling Nederland?

Om te voldoen aan de producentenverantwoordelijkheid is er op initiatief van de glasproducenten en importeurs in Nederland een systeem opgezet voor het structureel en verantwoord inzamelen en recyclen van vlakglasafval. De uitvoering hiervan ligt in handen van de Stichting Vlakglas Recycling Nederland (VRN). Het systeem wordt bekostigd vanuit een recyclingbijdrage.

VRN heeft met een groot aantal producenten en importeurs een overeenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat zij de recyclingbijdrage aan VRN afdragen. Deze bedrijven vertegenwoordigen een belangrijke meerderheid van de markt van isolatieglas: meer dan 85 procent.

De kracht van VRN is een landelijk dekkende netwerk, én dezelfde voorwaarden voor iedere ontdoener van vlakglasafval. Om ervoor te zorgen dat er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van dit netwerk door bedrijven die geen recyclingbijdrage betalen, heeft de minister de overeenkomst algemeen verbindend verklaard. Hierdoor zijn ook de bedrijven die geen overeenkomst hebben ondertekend verplicht deze bijdrage aan VRN te betalen.
Iedereen kan gratis gebruik maken van het landelijk dekkend inzamelnetwerk met ruim 350 openbare inzamelpunten. Bij de op- en overslagpunten kan een kleine bijdrage in rekening worden gebracht.

Als een bedrijf zelf meer dan 10 ton vlakglasafval per jaar heeft en niet geschikt is voor het zijn van een openbaar inzamelpunt, kan zij een gratis container van VRN krijgen. Daarnaast biedt VRN een gratis container op een renovatie- of sloopproject vanaf 10 ton glas per jaar.

VRN hanteert ruime acceptatievoorwaarden. Kleine vervuilingen zoals stopverf, kitresten, kunststof profielen en greepjes aan (douche)deuren zijn toegestaan. Nog een voordeel: alle vlakglassoorten mogen door elkaar gestort worden.
Deelnemers ontvangen bovendien een bewijs van deelname, waarmee ze kunnen aantonen dat ze actief bijdragen aan een duurzaam systeem van vlakglasafval inzamelen. Via de CO2-barometer kunnen ze uitrekenen wat hun bijdrage is geweest aan de reductie van de uitstoot van CO2. Zo dragen ze bij aan de circulaire economie. Hierin worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde.

Er zijn nog meer voordelen. Vlakglas Recycling Nederland verzorgt alle rapportages aan de overheid. Vanuit de Europese Commissie wordt producentenverantwoordelijkheid (EPR) steeds belangrijker. Deelnemers voldoen aan de daarbij gestelde eisen.

Vlakglas Recycling Nederland draagt bij aan innovatieve trajecten, wat bijdraagt aan de verdere verlaging van de uitstoot van CO2. En door gebruik te maken van transport per schip, wordt er ook tijdens het transport een reductie van de uitstoot van CO2 gerealiseerd.


Terug naar vorige pagina.