image1

Nieuws


18-12-2015 Met ingang van 2016 verlagen wij de huurtarieven van containers op uw eigen locatie én op renovatie-en sloopprojecten

Wat worden de huurtarieven in 2016?

Hebt u op uw eigen locatie of per projectlocatie 10 ton vlakglasafval of meer? Dan is vanaf 2016 de container gratis. 
Op basis van de ingezamelde hoeveelheid vlakglas op uw locatie in 2015 passen wij het tarief in uw contract aan.

Hebt u minder dan 10 ton vlakglasafval per jaar, dan verandert er niets. 

Uitgangspunt hierbij is dat de inzameling zo efficiënt mogelijk moet gebeuren. 
Containers worden in overleg met onze accountmanager bij u geplaatst, op basis van beschikbaarheid.

Hoe kan Vlakglas Recycling Nederland dit bekostigen?

  • De instandhouding van een afvalbeheersysteem voor vlakglas heeft in de afgelopen jaren tot positieve resultaten en negatieve resultaten geleid. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in voldoende eigen vermogen om het afvalbeheersysteem duurzaam in stand te kunnen houden. 
  • Onze belangrijkste bron van inkomsten is de recyclingbijdrage op isolatieglas. Doordat de vraag naar isolatieglas weer toeneemt, nemen onze inkomsten ook weer toe
  • Wij hebben onlangs een tenderprocedure voor de logistiek afgesloten tegen zeer gunstige voorwaarden. Hierdoor nemen de kosten voor de logistiek aanzienlijk af.
  • Wij hebben de bestaande, goede contracten met de recyclaars van ons vlakglas verlengd waardoor de inkomsten uit recycling gegarandeerd blijven.
  • Met de oprichting van VRN Logistiek BV is een groot deel van het containerpark van Van Gansewinkel overgenomen, waardoor de containerkosten aanzienlijk zullen dalen.

  


Terug naar vorige pagina.