image1

Nieuws


04-01-2016 Status algemeen verbindend verklaring overeenkomst afdracht recyclingbijdrage en plannen 2016

De algemeen verbindend verklaring (avv) eindigde per 31-12-2015. Eind juni 2015 heeft Vlakglas Recycling Nederland (VRN) bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) een verzoek ingediend voor een nieuwe avv, voor de periode 2016-2020. Medio november heeft VRN de aanvraag aangevuld met extra gegevens. Voor het afgeven van een avv gelden wettelijke procedures. Wij verwachten dat de overeenkomst begin 2016 algemeen verbindend zal worden verklaard. De avv treedt in werking op de dag dat er een publicatie daarvan is verschenen in de Staatscourant.

Wat is er gewijzigd in de nieuwe avv?

 • De term ”verwijderingsbijdrage” wordt vervangen door “recyclingbijdrage” om het doel van de bijdrage beter aan te duiden.
 • De recyclingbijdrage op isolatieglas wordt verlaagd van € 0,50/m2 naar € 0,40/m² per 01-01-2016.
 • Containers voor eigen gebruik en projecten worden gratis (vanaf 10 ton per jaar).

Hoe kan VRN dit bekostigen?

 • De instandhouding van een afvalbeheersysteem voor vlakglas heeft in de afgelopen jaren tot positieve resultaten en negatieve resultaten geleid. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in voldoende eigen vermogen om het afvalbeheersysteem duurzaam in stand te kunnen houden.
 • De belangrijkste bron van inkomsten voor VRN is de recyclingbijdrage op isolatieglas. Doordat de vraag naar isolatieglas weer toeneemt, nemen de inkomsten voor VRN ook weer toe.
 • VRN heeft onlangs een tenderprocedure voor de logistiek afgesloten, tegen zeer gunstige voorwaarden. Hierdoor nemen de kosten voor de logistiek aanzienlijk af.
 • VRN heeft de bestaande, goede contracten met de recyclaars van het vlakglas verlengd, waardoor de inkomsten uit recycling gegarandeerd blijven.
 • Met de oprichting van VRN Logistiek BV is een groot deel van het containerpark van Van Gansewinkel overgenomen, waardoor de containerkosten aanzienlijk zullen dalen.

Wie moet de recyclingbijdrage aan VRN betalen?

Alle producenten en importeurs van isolatieglas in Nederland moeten de recyclingbijdrage aan VRN betalen.

Waarom is er dan toch een avv nodig?

VRN heeft met een groot aantal producenten een overeenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd dat zij de recyclingbijdrage aan VRN afdragen. De producenten en importeurs waarmee VRN een overeenkomst heeft afgesloten, vertegenwoordigen een belangrijke meerderheid van de markt van isolatieglas (>85%). De kracht van VRN is het landelijk dekkende netwerk en dezelfde voorwaarden voor iedere ontdoener van vlakglasafval. Om ervoor te zorgen dat er geen oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van dit netwerk door bedrijven die geen recyclingbijdrage aan VRN betalen, heeft de minister de overeenkomst algemeen verbindend verklaard. Hierdoor zijn ook de bedrijven die geen overeenkomst hebben ondertekend, verplicht deze bijdrage aan VRN te betalen.
Als u twijfelt of u de bijdrage aan VRN moet betalen, kijk dan op de website www.vlakglasrecycling.nl en volg de stappen van het stroomschema.

Wat krijg ik er voor terug?

 • Gratis glasafval storten op de ruim 350 openbare inzamelpunten in Nederland (bij de op- en overslagpunten kan u een bijdrage in rekening worden gebracht).
 • Gratis een container op een renovatie of sloopproject (vanaf 10 ton glas per jaar).
 • Gratis een container voor eigen gebruik, als uw bedrijf niet geschikt is voor het zijn van een openbaar inzamelpunt (vanaf 10 ton glas per jaar).
 • VRN hanteert ruime acceptatievoorwaarden. Alle vlakglassoorten mogen door elkaar gestort worden. Kleine vervuilingen zoals stopverf, kitresten, kunststof profielen en greepjes aan (douche)deuren zijn toegestaan.
 • Als deelnemer ontvangt u een bewijs van deelname, waarmee u kunt aantonen dat u actief bijdraagt aan een duurzaam systeem van vlakglasafval inzamelen.
 • Via de CO2 barometer kunt u snel uitrekenen wat uw bijdrage is geweest aan de reductie van de uitstoot van CO2.
 • U draagt bij aan de circulaire economie.
 • VRN verzorgt alle rapportages aan de overheid.
 • Vanuit de Europese Commissie wordt producentenverantwoordelijkheid (EPR) steeds belangrijker. Als deelnemer voldoet u aan de daarbij gestelde eisen.
 • VRN draagt bij aan innovatieve trajecten, wat bijdraagt aan de verdere verlaging van de uitstoot van CO2.
 • Door gebruik te maken van transport per schip, wordt er ook tijdens het transport een reductie van de uitstoot van CO2 gerealiseerd.

Kunnen mijn klanten ook gebruik maken van het inzamelnetwerk?

Juist uw klanten kunnen gebruik maken van het inzamelnetwerk. Door het landelijk dekkende netwerk kunnen zij op iedere locatie gratis hun vlakglasafval storten. Als zij zelf meer dan 10 ton vlakglasafval per jaar hebben, kunnen zij gratis een container van VRN krijgen.

Kan ik de recyclingbijdrage doorberekenen aan mijn klanten?

In de overeenkomst tussen de producenten en importeurs en VRN, is hierover niets opgenomen. De recyclingbijdrage is onderdeel van uw kostprijs. Er zijn bedrijven die dit zichtbaar doorberekenen, er zijn er ook die dit niet doen. VRN kan u hierover niet adviseren. Maar als u in uw verkoopovereenkomst met uw klant heeft opgenomen dat u toeslagen in rekening brengt en uw klant is hiermee akkoord gegaan, dan moet uw klant dit op basis van de koopovereenkomst aan u betalen.

Heeft u of uw klant nog vragen over het inzamelsysteem en/of hoe er van gebruik kan worden gemaakt?

Neem dan contact op met Vlakglas Recycling Nederland.


Terug naar vorige pagina.