image1

Nieuws


Kan bij bouw-, sloop- of renovatieprojecten een tijdelijk inzamelpunt worden ingericht?

Het is mogelijk om bij bouw-, sloop- of renovatieprojecten een tijdelijk inzamelpunt in te richten. Er wordt dan een kooiaapbak (de 2m3 tijdelijk) of een open of gesloten 18m3 container geplaatst op deze locatie, op een afgesproken datum, tegen een vast huurtarief per maand(deel).

U kunt uw aanvraag via email of pagina aan ons doorgeven.

Bij een plaatsingsopdracht (bij voorkeur via de mail) hebben wij nodig:

- uittreksel Kvk (als u een nieuwe klant bent)

- naam, contactpersoon en factuuradres contractant

- adres, postcode, plaats locatie container

- contactpersoon en mobiel nummer ter plaatse

- voorkeur datum plaatsing (houdt u rekening met de verwerkingstermijn en bij kooiaapcontainers met de Postcodekaart, zie bijlage)

U ontvangt vervolgens een overeenkomst die wij graag ondertekend retour ontvangen.

Aansluitend kunnen wij opdracht geven tot het plaatsen van de container.
Voor meer informatie kunt u bellen met Vlakglas Recycling Nederland: 088-567 88 20.